همه پروژه ها

شروع قیمت از 580,000 لیر
پروژه مارین وست 201
برای فروش
آدرس: کایرنیا, قبرس
پروژه مارین وست 201 یک پروژه منحصربفرد در کشور قبرس ترک میباشد که با معماری ..

وضعیت فروش : 40 درصد فروخته شده

نوع پروژه : مسکونی

تعداد واحد : 9

شرایط فروش : نقد و اقساط

انواع واحدها : تک خواب تا سه خواب / ویلا

تاریخ تحویل واحدها : 2021/06/01

مساحت زمین (مترمربع) : 19400

قیمت فروش :

 ساختار حداقل حداکثر
      1+1 ₺580,000 ₺650,000
      2+1 ₺1,050,000 ₺950,000
      3+1 ₺1,850,000 ₺1,390,000

تنوع متراژ واحدها (مترمربع) : 62-265

 • 19400 متر مربع
 • 3
 • 2
 • دارد
شروع قیمت از 580,000 لیر
پروژه مارین وست 150
برای فروش
آدرس: استانبول, ترکیه
بزرگترین پروژه در جوار اتوبان اصلی ای 5 در منطقه آوجیلار استانبول پروژه مارین وست ..

وضعیت فروش : 85 درصد فروخته شده

نوع پروژه : تجاری,مسکونی

تعداد واحد : 523

شرایط فروش : نقد

انواع واحدها : تک خواب تا چهار خواب

تاریخ تحویل واحدها : آماده تحویل

مساحت زمین (مترمربع) : 28000

قیمت فروش :

 ساختار حداقل حداکثر
      1+1 ₺580,000 ₺790,000
      2+1 ₺750,000 ₺1,070,000
      3+1 ₺1,240,000 ₺1,600,000
      4+1 ₺1,450,000 ₺1,650,000

تنوع متراژ واحدها (مترمربع) : 73-200

 • 28000 متر مربع
 • 3
 • 2
 • دارد
شروع قیمت از 790,000 لیر
پروژه مارین وست 113
برای فروش
آدرس: استانبول, ترکیه
در نزدیکی خلیج کوچوک چکمجه و در جوار تقاطع شاهراههای اصلی استانبول ( ای 5 ..

وضعیت فروش : 60 درصد فروخته شده

نوع پروژه : تجاری,مسکونی

تعداد واحد : 391

شرایط فروش : نقد

انواع واحدها : دو خواب تا چهار خواب

تاریخ تحویل واحدها : آماده تحویل

مساحت زمین (مترمربع) : 0

قیمت فروش :

 ساختار حداقل حداکثر
      2+1 ₺790,000 ₺1,100,000
      3+1 ₺950,000 ₺1,450,000
      4+1 ₺1,390,000 ₺1,850,000

تنوع متراژ واحدها (مترمربع) : 110-210

 • 210 متر مربع
 • 3
 • 2
 • دارد
شروع قیمت از 650,000 لیر
پروژه مارین وست 100
برای فروش
آدرس: استانبول, ترکیه
پروژه مارین وست 100 یک پروژه ساحلی است که در یکی از تمیزترین و زیباترین ..

وضعیت فروش : 65 درصد فروخته شده

نوع پروژه : تجاری,مسکونی

تعداد واحد : 367

شرایط فروش : نقد و اقساط

انواع واحدها : تک خواب تا پنج خواب

تاریخ تحویل واحدها : 2020/11/15

مساحت زمین (مترمربع) : 30000

قیمت فروش :

 ساختار حداقل حداکثر
      1+1 ₺650,000 ₺790,000
      2+1 ₺790,000 ₺1,100,000
      3+1 ₺1,240,000 ₺1,850,000
      4+1 ₺1,650,000 ₺2,100,000
      5+1 ₺2,200,000 ₺2,900,000

تنوع متراژ واحدها (مترمربع) : 76-340

 • 30000 متر مربع
 • 5
 • 2
 • دارد
شروع قیمت از 540,000 لیر
پروژه مارین وست 101
برای فروش
آدرس: استانبول, ترکیه
پروژه مارین وست 101 پروژه ای بی بدیل در قلب اروپایی استانبول در مجاورت فرودگاه ..

وضعیت فروش : 55 درصد فروخته شده

نوع پروژه : اداری,تجاری,مسکونی

تعداد واحد : 351

شرایط فروش : نقد

انواع واحدها : تک خواب تا سه خواب

تاریخ تحویل واحدها : 2020/10/15

مساحت زمین (مترمربع) : 20776

قیمت فروش :

 ساختار حداقل حداکثر
      1+1 ₺540,000 ₺720,000
      2+1 ₺870,000 ₺1,100,000
      3+1 ₺1,150,000 ₺1,175,000

تنوع متراژ واحدها (مترمربع) : 54-178

 • 20776 متر مربع
 • 4
 • 4
 • دارد
شروع قیمت از 910,000 لیر
پروژه مارین وست 102
برای فروش
آدرس: استانبول, ترکیه
پروژه مارین وست 102 پروژه ای با کیفیت و ارزش اقتصادی بالا در منطقه آتاکوی ..

وضعیت فروش : 75 درصد فروخته شده

نوع پروژه : اداری,تجاری,مسکونی

تعداد واحد : 165

شرایط فروش : نقد

انواع واحدها : تک خواب و دو خواب

تاریخ تحویل واحدها : آماده تحویل

مساحت زمین (مترمربع) : 8796

قیمت فروش :

 ساختار حداقل حداکثر
      1+1 ₺910,000 ₺980,000
      2+1 ₺1,220,000 ₺1,250,000

تنوع متراژ واحدها (مترمربع) : 69-103

 • 8796 متر مربع
 • 3
 • 6
 • دارد
شروع قیمت از 900,000 لیر
پروژه مارین وست 103
برای فروش
آدرس: استانبول, ترکیه
پروژه مارین وست 103 با معماری الهام گرفته از دوران باشکوه سلجوقی و طراحی خاص ..

وضعیت فروش : 80 درصد فروخته شده

نوع پروژه : تجاری,مسکونی

تعداد واحد : 270

شرایط فروش : نقد

انواع واحدها : تک خواب تا چهار خواب

تاریخ تحویل واحدها : آماده تحویل

مساحت زمین (مترمربع) : 13677

قیمت فروش :

 ساختار حداقل حداکثر
      1+1 ₺900,000 ₺980,000
      2+1 ₺1,220,000 ₺1,550,000
      3+1 ₺1,950,000 ₺2,450,000
      4+1 ₺2,600,000 ₺2,750,000

تنوع متراژ واحدها (مترمربع) : 74-206

 • 13677 متر مربع
 • 7
 • 3
 • دارد
شروع قیمت از 850,000 لیر
پروژه مارین وست 104
برای فروش
آدرس: استانبول, ترکیه
پروژه مارین وست 104 تمام نیازهای شما را در خود جای داده است . این ..

وضعیت فروش : 75 درصد فروخته شده

نوع پروژه : مسکونی

تعداد واحد : 941

شرایط فروش : نقد و اقساط

انواع واحدها : دو خواب تا پنج خواب

تاریخ تحویل واحدها : آماده تحویل

مساحت زمین (مترمربع) : 72706

قیمت فروش :

 ساختار حداقل حداکثر
      2+1 ₺850,000 ₺1,240,000
      3+1 ₺1,350,000 ₺1,570,000
      4+1 ₺1,550,000 ₺1,870,000

تنوع متراژ واحدها (مترمربع) : 124-277

 • 72706 متر مربع
 • 7
 • 3
 • دارد
شروع قیمت از 980,000 لیر
پروژه مارین وست 105
برای فروش
آدرس: استانبول, ترکیه
پروژه مارین وست 105 واقع در منطقه کوچوک چکمجه استانبول طوری طراحی شده تا هم ..

وضعیت فروش : 80 درصد فروخته شده

نوع پروژه : تجاری,مسکونی

تعداد واحد : 192

شرایط فروش : نقد و اقساط

انواع واحدها : دو خواب تا چهار خواب

تاریخ تحویل واحدها : 2019/12/01

مساحت زمین (مترمربع) : 5000

قیمت فروش :

 ساختار حداقل حداکثر
      2+1 ₺980,000 ₺1,240,000
      3+1 kalmadı kalmadı
      4+1 ₺1,950,000 ₺2,070,000

تنوع متراژ واحدها (مترمربع) : 76-135

 • 5000 متر مربع
 • 7
 • 3
 • دارد
شروع قیمت از 580,000 لیر
پروژه مارین وست 106
برای فروش
آدرس: استانبول, ترکیه
در زمینی به مساحت 95000 مترمربع پروژه مارین وست 106 احداث شده است . این ..

وضعیت فروش : 70 درصد فروخته شده

نوع پروژه : مسکونی

تعداد واحد : 1431

شرایط فروش : نقد و اقساط

انواع واحدها : تک خواب تا چهار خواب

تاریخ تحویل واحدها : آماده تحویل

مساحت زمین (مترمربع) : 95000

قیمت فروش :

 ساختار حداقل حداکثر
      1+1 ₺580,000 ₺790,000
      2+1 ₺750,000 ₺920,000
      3+1 ₺950,000 ₺1,220,000
      4+1 ₺970,000 ₺1,350,000

تنوع متراژ واحدها (مترمربع) : 69-240

 • 95000 متر مربع
 • 5
 • 4
 • دارد
شروع قیمت از 410,000 لیر
پروژه مارین وست 107
برای فروش
آدرس: استانبول, ترکیه
پروژه مارین وست 107 در تقاطع چندین شاهراه اصلی استانبول در نقطه ای استراتژیک، در ..

وضعیت فروش : 60 درصد فروخته شده

نوع پروژه : تجاری,مسکونی

تعداد واحد : 814

شرایط فروش : نقد و اقساط

انواع واحدها : استودیو تا سه خواب

تاریخ تحویل واحدها : 2020/07/12

مساحت زمین (مترمربع) : 16527

قیمت فروش :

 ساختار حداقل حداکثر
      1+0 ₺410,000 ₺430,000
      1+1 ₺440,000 ₺470,000
      2+1 ₺570,000 ₺800,000
      3+1 ₺950,000 ₺1,175,000

تنوع متراژ واحدها (مترمربع) : 37-212

 • 16527 متر مربع
 • 4
 • 3
 • دارد
شروع قیمت از 670,000 لیر
پروژه مارین وست 108
برای فروش
آدرس: استانبول, ترکیه
پروژه مارین وست 108 در یکی از مناطق لوکس و زیبای استانبول یعنی در آتاکوی، ..

وضعیت فروش : 30 درصد فروخته شده

نوع پروژه : مسکونی

تعداد واحد : 302

شرایط فروش : نقد

انواع واحدها : تک خواب و دو خواب

تاریخ تحویل واحدها : آماده تحویل

مساحت زمین (مترمربع) : 0

قیمت فروش :

 ساختار حداقل حداکثر
      1+1 ₺670,000 ₺820,000
      2+1 ₺1,150,000 ₺1,270,000

تنوع متراژ واحدها (مترمربع) : 75-120

 • 120 متر مربع
 • 2
 • 2
 • دارد
شروع قیمت از 470,000 لیر
پروژه مارین وست 112
برای فروش
آدرس: استانبول, ترکیه
مارین وست 112 پروژه ای فوق العاده در منطقه زیبای بیلیکدوزو قرار دارد. این منطقه ..

وضعیت فروش : 40 درصد فروخته شده

نوع پروژه : تجاری,مسکونی

تعداد واحد : 424

شرایط فروش : نقد و اقساط

انواع واحدها : تک خواب تا چهار خواب

تاریخ تحویل واحدها : 2021/08/01

مساحت زمین (مترمربع) : 8705

قیمت فروش :

 ساختار حداقل حداکثر
      1+1 ₺470,000 ₺540,000
      2+1 ₺650,000 ₺950,000
      3+1 ₺1,070,000 ₺1,600,000
      4+1 ₺1,450,000 ₺1,800,000

تنوع متراژ واحدها (مترمربع) : 65-260

 • 8705 متر مربع
 • 3
 • 2
 • دارد